For generelle henvendelser
TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen Postadresse: Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo Besøksadresse: Oscatsgate 36 A, 0307 Oslo Telefon: 23 12 00 00 E-post:
Jon Frydenborg
NRK-koordinator/ undervisningsopplegg
Sekretariatet
Telefon : 419 20 121
E-post :

Kaja Haldorsen
Kommunikasjonsansvarlig
Sekretariatet
Telefon : 997 22 009
E-post :

Kari Bucher
Leder for TV-aksjonen
Sekretariatet
Telefon : 932 17 291
E-post :

Maren Jacobsen
Markedsansvarlig
Sekretariatet
Telefon : 922 34 962
E-post :

Marius Lystad
Næringslivsansvarlig
Sekretariatet
Telefon : 980 35 765
E-post :

Stella Heieren
Informasjonsrådgiver næringsliv
Sekretariatet
Telefon : 414 13 133
E-post :

Sunniva Straand Rørvik
Teamleder
Sekretariatet
Telefon : 988 50 157
E-post :

Vibecke Østby
Innsamlingsleder
Sekretariatet
Telefon : 920 40 652
E-post :

Øyvin Rannem Lund
Teamleder
Sekretariatet
Telefon : 934 20 603
E-post :

Innsamlingskonto: 8380 08 09005     Næringslivskonto: 8382 08 05200
Preform Administrasjon