Bli bøssebærer

Gå en viktig og fin søndagstur! 

Du kan ennå ring 02025 for å bli bøssebærer. På call-senteret registrerer de deg og forteller deg når og hvor du skal gå! De fleste steder går man med bøsse mellom 16.00 og 18.00. 


Her er litt informasjon om årets aksjon til bøssebærere: 

Først, tusen takk for at du bidrar som bøssebærer og/eller giver i årets TV-aksjon!

TV-aksjonen NRK 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Over 70 000 nordmenn har demens. Demens er en sykdom som kan ramme oss alle, og de aller fleste av oss vil i løpet av livet bli direkte eller indirekte berørt av sykdommen. Midlene fra TV-aksjonen skal gjøre livet bedre for mennesker med demens og deres pa°rørende, samt bidra til at færre fa°r demens.

Derfor skal pengene gå til å:

  • Motivere, rekruttere og lære opp frivillige til å bli «aktivitetsvenner».
  • Ordningen skal gi mer innholdsrike dager til demenssyke og avlastning til nærmeste pårørende.
  • Gi tilbud om aktivitetsvenner både til demenssyke som bor hjemme og på sykehjem.
  • Styrke arbeidet med møteplasser og aktiviteter for personer med demens og deres pårørende i alle deler av landet.
  • Øke kunnskapen om demens, slik at alle som har en demenssykdom opplever å bli møtt med aksept og forståelse.
  • Etablere møteplasser for demenssyke og deres nærmeste. Kunnskap er en av de viktigste ressursene syke og pårørende har. Kontakt med andre som er eller har vært i samme situasjon er viktig for takle situasjonen på en god måte.
  • Etablere et langsiktig, koordinert forskningsprogram. Målet er å forstå hvorfor ulike demenssykdommer oppstår, hvordan de kan forebygges, og bidra til å utvikle bedre behandlinger slik at færre får demens.

Dette kan du si på døra til menneskene som tar deg i mot: 

«Hei, jeg kommer fra TV-aksjonen NRK. Vil du støtte Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med å løse demensgåten?»

INFORMATION IN ENGLISH

TV-aksjonen NRK 2013 is a national fundraising event that this year will benefit the organisation Norwegian Health Association and their work  with dementia. The funds will go towards dementia research, to develop better treatments. The money  raised will also be spent on activity and information activities, to make everyday life easier for people living with dementia and their carers. 

We will:

Recruit, motivate and train volunteers to become activity companions.

This will provide more meaningful days for those living with dementia and relief to families.

Offer activity companions both to those living at home and in nursing homes.

Increase knowledge about the disease, so people with dementia will meet acceptance and understanding and not prejudices.

Creating social platforms and activities for people with dementia and their families in all parts of Norway.

Information about the disease and how to live a life with dementia is important to the person affected and those around. Contact with others who are, or have been, in the same situation, helps to better cope with the  disease . 

Establish a long-term, coordinated research program. The goal is to understand why dementia occurs and progresses, how it can be prevented, and hopefully develop better treatments and a cure for dementia.

Preform Administrasjon