DNB
DNB har mer enn 30 års erfaring som TV-aksjonens faste bankforbindelse. Banken organiserer vederlagsfritt opptellingen av pengene fra bøssene over hele landet.
Telenor
Telenor har i mange år vederlagsfritt levert telefonløsningen for TV-aksjonens callsenter, 02025 som brukes til verving av bøssebærere. De leverer også telefonløsningen for givertelefonen på aksjonsdagen.
Sparebank 1
I samarbeid med DNB sørger sparebanker i hele landet for at pengene som kommer inn på bøssene blir talt opp og rapportert. Dette gjøres vederlagsfritt for TV-aksjonen.
Sparebankforeningen
I samarbeid med DNB sørger sparebanker i hele landet for at pengene som kommer inn på bøssene blir talt opp og rapportert. Dette gjøres vederlagsfritt for TV-aksjonen.
Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollens formål er å ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål m.v. organiseres og gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig.
Formuesforvaltning
Formuesforvaltning bistår TV-aksjonen hvert år med aksjonskunstner ved hjelp av egen kunstforvalter.
DLA Piper
Leverer juridiske tjenester til TV-aksjonen.
Dinamo reklame
TV-aksjonens reklamebyrå.
Vizeum
Leverer mediebyråtjenester.
Webscape
OXX har utviklet og driftet Bøssebærerdatabasen (BBDB) og Intranettet til TV-Aksjonen.
Gyldendal Forlag
Utviklet digitalt undervisningsopplegg ved salaby.no, i samarbeid med Forskerfabrikken og Norges idrettshøgskole.
qxl
Norges største auksjonshus på nett byr på TV-aksjonens auksjon. Utvikling, drift og oppfølging.
FINN
Leverer annonser for rekruttering samt oppfordring til å bli bøssebærer til TV-aksjonen.
Trygg Trafikk
1881.no
Den Norske Kirke
De aller fleste kirkene har ofring til TV-aksjonen under sin gudstjeneste aksjonsdagen.
Bodyshop
Verving av bøssebærere i butikk.
Lebara
Advokatforeningen
Questback
QuestBack er TV-aksjonens samarbeidspartner innen feedback management og spørreundersøkelser.
Seniorsaken
Utdanningsforbundet
Salaby
Utviklet digitalt undervisningsopplegg i samarbeid med Forskerfabrikken og Norges idrettshøgskole.
Politiets fellesforbund
Industri Energi
Mondelez
Lions
Rotary
Akademikerne
Norsk Studentorganisasjon
Røde Kors
Galleberg AS
Preform Administrasjon